volejte: 777 999 299

Vaši stavbu výhodněji
postavíme SPOLLU

Projekt komplexní pomoci stavebníkům i dodavatelům staveb rodinných domů a rekonstrukcí.

Karta spollu

Partneři propojení v systému 
SPOLLU-CRM

Počet staveb rodinných domů a rekonstrukcí v databance SPOLLU-DATA: 3 376

Jak to funguje

Aktivní spolupráce
Prvořadá je solidnost vzájemné spolupráce.
Pro každou službu nebo část stavby jsou společně s Partnery dohodnuta přesná pravidla a podmínky. Vždy je také dohodnuta nějaká výhodnost pro stavebníka, kterou mu v rámci projektu SPOLLU - STAVEBNÍ PARTNER společně s Partnerem poskytneme.

Na straně Partnerů jsou určeni konkrétní obchodní specialisté (jméno, telefon, e-mail), kteří jsou přímými kontaktními osobami v celém procesu.

Zájmy - obchodní případy (Příležitosti)
SPOLLU vytváří se stavebníky obchodní Příležitosti (zájmy). Ty jsou zadávány do systému SPOLLU-CRM. Ihned se zobrazují v on-line přístupu Partnera (web nebo mobilní zařízení) a zároveň jsou zasílány na e-mail obchodního specialisty.

Vždy předáváme zájem (obchodní případ) pouze jednomu Partnerovi (dodavateli). V případě, že na straně Partnera nedojde ke kontaktování stavebníka (klienta) nebo v systému SPOLLU-CRM není vidět dostatečná komunikace v rámci obchodního případu nebo projeví stavebník nespokojenost s nabídkou Partnera, může dojít k předání obchodního případu jinému Partnerovi.

Cena zapojení se do projektu
Partneři projektu platí roční poplatek přístupu do systému, který se liší podle počtu služeb nebo částí stavby, které Partner poskytuje, podle oblasti působnosti (krajů) a podle funkcionalit a modulů, které Partner využívá v systému SPOLLU-CRM. Nejedná se ale o nijak závratnou částku vzhledem k množství obchodních případů a kontaktů, ke kterým má Partner v projektu přístup.

Partner získává:

  • závazek ze strany SPOLLU aktivního oslovování stavebníků a vytváření zájmů (Příležitostí) pro Partnera
  • on-line přístup přes webové rozhraní i mobilní zařízení do speciálního obchodního a komunikačního systému SPOLLU-CRM, a tím přístup k Příležitostem, informacím o stavbách a kontaktech na stavebníky (a to včetně přístupu k potenciálním klientům)
  • podporu našeho obchodního centra SPOLLU, spolupráci při komunikaci se stavebníky
  • možnost využití obchodního centra SPOLLU pro specifické kampaně na konkrétní zajímavé nebo výjimečné nabídky Partnera
  • reklamu - propagace na webových stránkách SPOLLU, prezentace při telefonické komunikaci se stavebníky

(po dobu jednoho měsíce poskytujeme zkušební režim pro nové Partnery ZDARMA, v tomto zkušebním režimu nemá nový Partner přístup ke všem potenciálním klientům, ale pouze ke kontaktům, které jsou součástí přiřazených obchodních případů)


 


 


Kontakt na technickou podporu a poradenství práce v systému SPOLLU-CRM najdete v kontaktech - zde.


V případě Vašeho zájmu stát se Partnerem projektu SPOLLU - STAVEBNÍ PARTNER
nás, prosím, kontaktujte (zde).